Br. 8: Bounce

Dvije naredbe koje na tečaju najčešće čuješ vjerojatno su: “opusti se” i “bounceaj”. Najčešće su jer su i najvažnije.

Naravno da je lako njima reći: “opusti se i bounceaj“, ali kako to napraviti?!Read More »