Br. 13: Stretch

Dok nam bounce omogućava da plešemo, stretch nam omogućava da plešemo s nekime. Stretch je veza s partnerom, ono što leaderu omogućava da vodi, a followeru da prati.Read More »